Avocado 1x1 Avocado Irregular
Avocado 1x1   Avocado Irregular      
Charcoal 1x1   Charcoal Irregular      
Charcoal 1x1   Charcoal Irregular      
Clay 1x1   Clay Irregular      
Clay 1x1   Clay Irregular      
Coffee 1x1   Coffee Irregular      
Coffee 1x1   Coffee Irregular      
           
           
Sandstone Mosaics
Print Spec Sheet (PDF)